Module

Uitstraling

Kijkt u eens eerlijk en kritisch naar uw bedrijf. Hoe zou u het onderhoud en de eigentijdsheid beoordelen van het terrein als geheel, de verhuuraccommodaties en de voorzieningen op uw terrein. NB het kan soms lastig zijn om als ondernemer naar de uitstraling van uw eigen bedrijf te kijken. Het is immers uw dagelijkse werkplek en juist voor dit soort zaken kan u daardoor ‘bedrijfsblind’ raken. Laat voor deze module daarom ook eens een personeelslid of een buitenstander meekijken; mogelijk leidt dit tot verrassende inzichten!

Hieronder vindt u telkens twee ‘tegenstellingen’. U kunt aangeven welk antwoord het beste bij u past. Bent u het helemaal met de stelling links eens? Dan kruist u het meest linkerbolletje aan. U kunt ook een neutrale positie aankruisen of het een beetje met een bepaalde stelling eens zijn.