Module

Duurzaamheid

De volgende vragen gaan over duurzaam en circulair ondernemen. De vragen zijn gebaseerd op de zeven pijlers voor een circulaire economie, opgesteld door Metabolic en Circulair Friesland onder andere op basis van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.

Hieronder vindt u telkens twee ‘tegenstellingen’. U kunt aangeven welk antwoord het beste bij u past. Bent u het helemaal met de stelling links eens? Dan kruist u het meest linkerbolletje aan. U kunt ook een neutrale positie aankruisen of het een beetje met een bepaalde stelling eens zijn.